Các hiệp định đã ký kết

- Hiệp định Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật (1/78)

- Hiệp định Thương mại (1/78); Hiệp định Vận chuyển Hàng không (11/88)

- Nghị định bổ sung danh mục hàng hoá buôn bán (3/1990)

- Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư (2/92)

- Hiệp định Vận tải Hàng hải (2/92);

- Bản ghi nhớ về hợp tác liên doanh trong một số lĩnh vực của nông nghiệp (- 3/92);

- Hiệp định thành lập Uỷ ban hỗn hợp về Thương mại và Kinh tế Việt Nam - Philipin (2/92);

- Hiệp định Hợp tác Văn hoá (3/94);

- Hiệp định Hợp tác Du lịch (3/94);

- Thoả thuận lập Uỷ ban Hỗn hợp (3/94);

- Nghị định thư về danh mục hàng hoá trao đổi giữa hai nước (3/94);  

- Bản nghi nhớ về các nguyên tắc hồi hương người Việt nam không phải tỵ nạn ở Philippin (5/2/1995);

- Nghị định thư về du lịch (7/95);

- Bản ghi nhớ về việc ký lại Hiệp định Thương mại mới (11/95);

- Tuyên bố chung về nguyên tắc 9 điểm giải quyết tranh chấp ở Biển Đông (11/95);

- Kế hoạch Hành động về giáo dục nhằm thực hiện Hiệp định Văn hoá (11/95);

- Hiệp định Hợp tác Khoa học Kỹ thuật (4/96);

- MOU về nghiên cứu chung về biển (5/4/1996);

- Bản ghi nhớ về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao (1/97);

- Bản ghi nhớ về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ và cấp thị thực nhanh cho người mang hộ chiếu phổ thông (12/98);

- Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ về phòng và chống các tội phạm hình sự (12/98);

- Thoả thuận về hợp tác Nông nghiệp (10/1999);

- Hiệp định tránh đánh thuế trùng (11/2001);

- Khuôn khổ hợp tác song phương trong 25 năm đầu thế kỷ 21 và thời kỳ tiếp theo (11/2002) và Bản ghi nhớ về hợp tác thể dục thể thao (12/2002).

- Hiệp định ba bên Trung Quốc – Phi-líp-pin – Việt Nam về thỏa thuận thăm dò địa chấn trên biển trong Khu vực thoả thuận tại Biển Đông (ký ngày 14/3/05).

- Kế hoạch hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Phi-líp-pin giai đoạn 2006 - 2008 (ký tháng 10/2006).                                  

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​