​Danh sách cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines

(Cập nhật ngày 14/01/2020)

Văn phòng Sứ quán​

1. Ông LÝ QUỐC TUẤN
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền
Điện thoại: +63-2-521-6843, máy lẻ 101
Fax: +63-2- 526-0472
Email: vnembph@yahoo.com
 
2. Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG​
Bí thư thứ Nhất (Lãnh sự)
Điện thoại: +63-2-524-0364; +63-2-521-6843, máy lẻ 109
Email: adoc670@gmail.com
 
3. Ông NGUYỄN ANH DŨNG
Bí thư thứ Hai (Thư ký Đại sứ, Quản trị)
Điện thoại: +63-2- 521-6843, máy lẻ 101
Fax: +63-2-526-0472
Email: vnembph@yahoo.com
 
4. Ông NGUYỄN THÁI GIANG
Bí thư thứ Hai (Chính trị, Đa phương)
Điện thoại: +63-2-525-2837
Email: giang.nguyenthai@gmail.com
 
5. Ông VŨ ANH SƠN
Bí thư thứ Nhất (Báo chí, Thông tin, ​​Giáo dục)
Điện thoại: +63-2-254-3862
Email: vuphison2018@gmail.com
 
6. Bà NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
Bí thư thứ Hai (Kinh tế, Lãnh sự)
Điện thoại: +63-2-536-5631
Email: huongmofahcm@gmail.com
 
7. Bà NGUYỄN HỒNG HẠNH
Bí thư thứ Ba (Chính trị)
Điện thoại: +63-2-521-2844
Email: hanh.nguyen.mofa@gmail.com
 ​
 
Văn phòng Tùy viên Quốc phòng
 
1. Thượng tá LƯƠNG VĂN MẠNH
Tùy viên Quốc phòng
Email: lgvn2020@gmail.com
 
2. Đại úy VŨ LÊ TRUNG
Trợ lý ​Tùy viên Quốc phòng
Fax: +63-2- 528-4076
Email: sieusao@gmail.com
 

Văn phòng Thương vụ
 
Bà NGUYỄN KIM PHƯỢNG
Tham tán Thương mại
Điện thoại: +63-2-404-3659
Fax: +63-2-404-3661
Email: ph@moit.gov.vn


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​