​Danh sách cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines

(Cập nhật ngày 28/05/2020)


ÔNG ​HOÀNG HUY CHUNG
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền​
Điện thoại: (+632) 8521 - 6843 máy lẻ ​101
Email: vnembph@yahoo.com
 

Văn phòng Đại sứ quán​

1. ÔNG VŨ ANH SƠN
Bí thư thứ Nhất (Báo chí, Thông tin, ​​Giáo dục)
Điện thoại: +63-2-8254-3862
Email: vuphison2018@gmail.com

2. ÔNG NGUYỄN VIỆT CƯỜNG​
Bí thư thứ Nhất (Lãnh sự)
Điện thoại: +63-2-8524-0364; +63-2-8521-6843, máy lẻ 109
Email: lanhsuplp@gmail.com
 
3. ÔNG NGUYỄN THÁI GIANG
Bí thư thứ Hai (Chính trị, Đa phương)
Điện thoại: +63-2-8525-2837
Email: giang.nguyenthai@gmail.com

4. ÔNG NGUYỄN ANH DŨNG
Bí thư thứ Hai (Thư ký Đại sứ, Quản trị)
Điện thoại: +63-2-8521-6843, máy lẻ 101
Fax: +63-2-526-0472
Email: vnembph@yahoo.com
 ​
5. BÀ NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
Bí thư thứ Hai (Kinh tế, Lãnh sự)
Điện thoại: +63-2-8536-5631
Email: huongmofahcm@gmail.com
 
6. BÀ NGUYỄN HỒNG HẠNH
Bí thư thứ Ba (Chính trị)
Điện thoại: +63-2-8521-2844
Email: hanh.nguyen.mofa@gmail.com
 ​
 
Văn phòng Tùy viên Quốc phòng
 
1. THƯỢNG TÁ LƯƠNG VĂN MẠNH
Tùy viên Quốc phòng
Email: lgvn2020@gmail.com
 
2. ĐẠI ÚY VŨ LÊ TRUNG
Trợ lý ​Tùy viên Quốc phòng
Fax: +63-2-8528-4076
Email: sieusao@gmail.com
 

Văn phòng Thương vụ
 
BÀ​ NGUYỄN KIM PHƯỢNG
Tham tán Thương mại
Điện thoại: +63-2-8404-3659
Fax: +63-2-8​404-3661
Email: ph@moit.gov.vn


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​