Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Đăng nhập
| English
 • ​VIỆC LÀM

  1. Tuyển dụng
  Theo Bộ luật Lao động, FICs được phép tuyển dụng lao động Việt Nam trực tiếp hoặc thông qua một trung tâm tuyển dụng. Không ít hơn 07 ngày trước khi tuyển dụng, FICs được yêu cầu phải thông báo công khai (trên cả hai phương tiện truyền thông đại chúng của địa phương hoặc trung ương) và gửi tại trụ sở các yêu cầu tuyển dụng như một mô tả công việc, trình độ công việc, số lao động được tuyển dụng, hợp đồng hạn, tiền lương và điều kiện làm việc. Trong thời hạn 07 ngày kể từ tuyển dụng, FICs được yêu cầu phải cung cấp danh sách người lao động được tuyển dụng vào các Sở LĐTB & XH có liên quan.
  các tổ chức quốc tế hoặc nước ngoài, bao gồm bất kỳ văn phòng đại diện và chi nhánh tại Việt Nam, được yêu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam thông qua một trung tâm tuyển dụng. Trong trường hợp các trung tâm tuyển dụng không cung cấp các ứng cử viên được yêu cầu trong vòng 15 ngày kể từ ngày yêu cầu tuyển dụng, các tổ chức nước ngoài được quyền tuyển chọn người lao động trực tiếp.
  Người nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau đây: (a) theo hợp đồng lao động; (B) chuyển giao trong nội bộ doanh nghiệp có hiện diện thương mại tại Việt Nam; (C) thực hiện hợp đồng đó là kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học, văn hóa, thể thao, giáo dục, hoặc y tế; (D) các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng; (E) người nước ngoài (người không sống ở Việt Nam và những người không nhận thù lao từ bất cứ nguồn nào tại Việt Nam) cung cấp dịch vụ bằng cách tham gia vào các hoạt động liên quan đến đại diện của một nhà cung cấp dịch vụ để đàm phán việc bán hoặc tiêu thụ các dịch vụ của nhà cung cấp như vậy, với điều kiện là người nước ngoài không trực tiếp bán các dịch vụ đó tới công chúng và không tham gia trực tiếp trong việc cung cấp dịch vụ; hoặc (e) người nước ngoài đại diện cho một tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
  Người nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau đây để làm việc tại Việt Nam: (i) ít nhất là 18 tuổi; (Ii) có sức khỏe tốt là cần thiết để đáp ứng các yêu cầu công việc; (Iii) hoặc là một người quản lý, giám đốc điều hành hoặc chuyên gia theo quy định dưới luật; (Iv) không có một tiền án về tội vi phạm an ninh quốc gia; (V) hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bất kỳ bản án hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài; và (vi) có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam nếu có yêu cầu.
  2. Hợp đồng lao động
  Hợp đồng lao động, trừ trường hợp hợp đồng có thời hạn dưới 03 tháng, bằng văn bản và có chữ ký trực tiếp giữa người lao động và đại diện hợp pháp của chủ nhân. Hợp đồng sẽ được thực hiện trên mẫu do Bộ LĐTBXH. Hợp đồng sẽ có các nội dung sau đây: công việc phải thực hiện, giờ và thời gian nghỉ ngơi, tiền lương, nơi làm việc, thời hạn hợp đồng quy định, an toàn sức khỏe và bảo hiểm xã hội làm việc. Các hình thức tiêu chuẩn cũng cho phép người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận về các điều khoản và điều kiện làm việc khác.
  Nội dung của hợp đồng lao động phải phù hợp với pháp luật của Việt Nam và bất kỳ thỏa ước lao động tập thể của công ty có liên quan.
  Các loại hợp đồng lao động
  Bộ luật Lao động đã giới thiệu ba loại hợp đồng lao động:
  • Hợp đồng lao động không cố định thời hạn;
  • Hợp đồng lao động dài cố định (12-36 tháng);
  • "theo mùa" hợp đồng lao động (dưới 12 tháng).
  Thời gian tập sự
  Một thời gian tập sự có thể được áp dụng trước khi thực hiện hợp đồng lao động. Trong thời gian tập sự, một trong hai bên có thể chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần thông báo trước. Thời gian tập sự phải có:
  (A) không quá 60 ngày đối với các vị trí đòi hỏi trình độ cao đẳng;
  (B) không quá 30 ngày đối với các vị trí đòi hỏi trình độ bậc trung học, hoặc liên quan đến kỹ thuật viên và những người buôn bán với;
  (C) không quá 06 ngày đối với lao động thủ công.
  3. Chấm dứt việc làm
  Đơn phương chấm dứt
  Bộ luật lao động chỉ cho phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp hạn chế, không phân biệt bất kỳ thoả thuận hoặc các trường hợp khác. Có những thủ tục khác nhau cho việc chấm dứt sử dụng lao động và người lao động. Nói chung, một bên chấm dứt hợp đồng lao động đơn phương phải thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng cho bên kia.
  Đơn phương chấm dứt bởi một nhân viên
  Một nhân viên ký hợp đồng lao động có thời hạn cố định 12-36 tháng, hoặc làm việc theo mùa vụ hoặc một nhiệm vụ cụ thể dưới 12 tháng, có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nếu người lao động:
  (I) không được giao cho công việc, nơi làm việc, hoặc các điều kiện thoả thuận theo hợp đồng lao động làm việc;
  (Ii) không được thanh toán đầy đủ số tiền hoặc thời gian quy định trong hợp đồng lao động;
  (Iii) Bị ngược đãi hoặc cưỡng bức lao động;
  (Iv) không thể tiếp tục công việc của họ do tác dụng phụ khó khăn cá nhân hoặc gia đình;
  (V) được bầu vào một vị trí toàn thời gian trong một cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước;
  (Vi) là bị bệnh hoặc bị tai nạn cần điều trị y tế cho ba tháng liên tục đối với các hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc một phần tư thời hạn hợp đồng đối với một công việc mùa vụ hoặc theo một công việc cụ thể với một thời hạn dưới 12 tháng; hoặc là
  (Vii) trong các trường hợp lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo lời khuyên của bác sĩ.
  Một nhân viên ký hợp đồng lao động dài không cố định có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bất cứ khi nào anh ấy / cô ấy chúc vậy miễn là thông báo trước 45 ngày là hợp lệ cho chủ nhân.
  Đơn phương chấm dứt bởi một nhà tuyển dụng
  Trong suốt thời hạn của hợp đồng lao động, đơn phương chấm dứt bởi một nhà tuyển dụng được phép trong các trường hợp sau đây:
  (I) các nhân viên thường xuyên không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của mình;
  (Ii) các nhân viên bị sa thải vì lý do kỷ luật;
  (Iii) các nhân viên đã bị bệnh một thời gian dài (06 tháng hoặc 12 tháng tùy thuộc vào thời hạn của hợp đồng lao động);
  (Iv) sử dụng lao động buộc phải cắt giảm sản xuất và lực lượng lao động do các điều kiện bất khả kháng như hỏa hoạn hoặc thiên tai; hoặc là
  (V) các công ty hay tổ chức chấm dứt hoạt động.
  4. Tiền lương, thanh toán làm thêm giờ, và luật định Nhỏ nhất
  Bộ luật lao động cho phép các dự án đầu tư nước ngoài để chỉ tên và trả lương cho người lao động Việt ở Đồng. Lương cho người nước ngoài có thể được ghi bằng và thanh toán bằng ngoại tệ.
  Chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu mà thay đổi tùy theo vùng địa lý và loại hình công việc. Mức lương tối thiểu hiện nay mỗi tháng cho một nhân viên là VND1,550,000 (approx. USD77), VND1,350,000 (approx. USD68), VND1170,000 (approx. USD59) và VND1100,000 (approx. USD55) trong bốn khu vực khác nhau. Đến năm 2012 tất cả các doanh nghiệp, trong và ngoài nước, sẽ phải trả một mức lương tối thiểu toàn quốc duy nhất.
  Làm thêm giờ vào một ngày làm việc bình thường (sáu ngày trong tuần và kể cả ngày lễ ngoài công lập) phải có ít nhất một năm rưỡi lần mức lương giờ bình thường. Vào những ngày không làm việc (01 ngày một tuần), tiền làm thêm giờ ít nhất là gấp đôi mức lương giờ bình thường, trong khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, nghỉ hàng năm trả tiền gấp ba lần mức lương bình thường. Giờ làm thêm không được vượt quá 04 giờ một ngày hoặc 16 giờ một tuần, hoặc 200 giờ trong một năm hoặc 300 giờ trong một năm đối với trường hợp đặc biệt, cần phải có sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  Số lượng bình thường giờ làm việc trong tuần là 48 giờ, bao gồm sáu ngày làm việc 8 giờ và mở rộng hai bên thoả thuận. Nhân viên làm việc trong các công việc nguy hiểm, độc hại, hoặc đặc biệt độc hại (theo quy định của Bộ LĐTBXH) có ngày làm việc của họ rút ngắn xuống còn 06 hoặc 07 giờ.
  Một nhân viên làm việc trong ít nhất 12 tháng được nghỉ hàng năm 12 ngày, thêm vào ngày nghỉ lễ. Một số công việc đặc biệt nguy hiểm, độc hại được quyền hoặc 14 hoặc 16 ngày nghỉ phép hàng năm theo quyết định của Chính phủ. Chủ nhân có thể thiết lập lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến ​​Ban chấp hành công đoàn cơ sở doanh nghiệp và thông báo cho nhân viên của mình. Các nhân viên sẽ được bồi thường còn lại nghỉ phép trước khi khởi hành từ công việc.
  Một nhân viên được quyền nghỉ có lương vì những lý do cá nhân sau đây: kết hôn (03 ngày rời); hôn nhân của con trai hay con gái (01 ngày nghỉ phép); và cái chết của cha mẹ của một người, người bạn đời của cha mẹ, vợ, chồng, con trai, hay con gái (03 ngày rời). Lao động nữ có quyền được nghỉ thai sản của ít nhất 04 tháng, với trợ cấp bằng 100% tiền lương của họ phải trả của Quỹ Bảo hiểm xã hội. Ít nhất 02 tháng sau khi nghỉ thai sản phải được thực hiện sau khi sinh.
  5. Giấy phép làm việc
  Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 03 tháng trở lên phải có giấy phép lao động. Thời hạn của giấy phép lao động là cần thiết để tương ứng với thời hạn hợp đồng lao động, được giới hạn ở mức 36 tháng nhưng có thể được gia hạn theo yêu cầu của chủ nhân.
  Không ít hơn hai mươi ngày trước ngày dự kiến ​​của một người nước ngoài bắt công việc, một FIC phải áp dụng đối với Sở LĐTBXH hoặc BOM của khu vực để có được một giấy phép lao động cho người nước ngoài đó. Sở LĐTBXH hoặc BOM của khu vực có nghĩa vụ cung cấp cho quyết định của mình trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đơn của ứng dụng đó. Rõ ràng lý do phải được cung cấp nếu ứng dụng bị từ chối. Ngoài ra, giấy phép lao động có thể bị thu hồi trong những trường hợp nhất định, kể cả đối với một hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam do người nước ngoài.
  nhóm sau đây của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được miễn yêu cầu về việc có được một giấy phép lao động:
  (I) người nước ngoài vào Việt Nam để làm việc dưới 03 tháng;
  (Ii) một thành viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
  (Iii) chủ sở hữu của một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  (Iv) một thành viên của Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;
  (V) người nước ngoài vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ;
  (Vi) người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để xử lý các trường hợp khẩn cấp như một sự cố hoặc một tình huống kỹ thuật hay công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và / hoặc kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam hoặc các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không thể để đối phó với. người nước ngoài phải làm thủ tục để được cấp giấy phép làm việc nếu công việc của họ kéo dài hơn 03 tháng;
  (Vii) một luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật tại Việt Nam.
  Không ít hơn bảy ngày trước ngày bắt đầu làm việc, người nước ngoài được miễn yêu cầu về giấy phép lao động phải được đăng ký tại Sở LĐTBXH hoặc BOM của khu vực nơi đặt trụ sở của chủ nhân nằm. Việc đăng ký phải ghi rõ số lượng, tên, tuổi, quốc tịch và hộ chiếu của người lao động, ngày bắt đầu và chấm dứt công việc, và một mô tả về công việc sẽ được thực hiện.
  6. Hợp đồng lao động tập thể
  Một FIC phải thương lượng một thỏa ước lao động tập thể nếu có yêu cầu của tổ chức công đoàn tại công ty. Thỏa thuận này chỉ có giá trị khi có ít nhất 50% số nhân viên đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận.
  Thoả ước lao động tập thể bao gồm các vấn đề như: tiền lương cho các loại khác nhau của các nhân viên và các điều kiện làm việc. Một bản sao của thoả ước lao động tập thể phải được đệ trình với Sở LĐTBXH hoặc BOM của khu vực trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký kết thỏa thuận và sẽ có hiệu lực kể từ ngày các bên thỏa thuận ghi trong hợp đồng, hoặc kể từ ngày ký, nơi không ngày đó được quy định. Thời hạn của thỏa ước lao động tập thể của 01-03 năm chịu gia hạn sau đó.
  7. Công đoàn
  Trong thời hạn 06 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động của công ty, các liên đoàn tỉnh đoàn có trách nhiệm thành lập tổ chức công đoàn lâm thời tại các công ty đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động và lực lượng lao động.
  Sử dụng lao động phải nhận ra tình trạng của công đoàn khi nó được tổ chức một cách hợp lệ. Có những quy tắc nghiêm ngặt bảo vệ các công đoàn và các thành viên của mình từ bất kỳ sự ép buộc hoặc phân biệt đối xử từ sử dụng lao động liên quan đến hoạt động trong các tổ chức công đoàn. Việc sử dụng lao động có trách nhiệm để đảm bảo một môi trường thuận lợi cho các hoạt động của công đoàn.
  Quỹ việc làm 8.
  Quỹ Bảo hiểm Xã hội, Quỹ Bảo hiểm Y tế và Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp chỉ bao gồm lao động Việt Nam.
  Quỹ Bảo hiểm xã hội
  Đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xã hội nhà nước là một nghĩa vụ theo luật định của cả hai sử dụng lao động và người lao động trong tất cả các mối quan hệ lao theo hợp đồng dài hơn 03 tháng. Quỹ Bảo hiểm xã hội cung cấp những lợi ích như lương hưu, tiền lương trong những ngày ốm, tiền lương và điều trị tai nạn lao động liên quan đến bệnh tật và nghề nghiệp, trợ cấp thai sản và trợ cấp tử vong. Những đóng góp được thực hiện như sau:
  • Nhà tuyển dụng trả 15% của hồ bơi tiền lương hàng tháng cho Quỹ Bảo hiểm xã hội.
  • Nhân viên chi trả 5% / mức lương hàng tháng của mình cho Quỹ Bảo hiểm xã hội.
  Quỹ Bảo hiểm y tế
  Quỹ Bảo hiểm y tế bao gồm 100% chi phí y tế, trừ trường hợp điều trị chi phí cao có liên quan. Trong trường hợp này, Quỹ bảo hiểm y tế bao gồm 100% chi phí y tế phát sinh do các nhân viên làm việc với điều kiện là chúng là ít hơn 7 triệu đồng và 60% chi phí y tế như với một nắp của 20 triệu đồng nếu họ đang ở trên 7 triệu đồng.
  Sử dụng lao động có nghĩa vụ nộp 2% của hồ bơi tiền lương hàng tháng cho Quỹ Bảo hiểm Y tế. Mỗi nhân viên cũng phải đóng góp bằng cách trả 1% tiền lương hàng tháng của mình cho Quỹ Bảo hiểm Y tế.
  Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
  Các quy định của pháp luật về Quỹ bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2009. Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ tìm việc làm. Những đóng góp được thực hiện như sau:
  • Nhà tuyển dụng trả cho 1% quỹ của hồ bơi tiền lương hàng tháng của người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp được dựa.
  • Nhân viên trả 1% / tháng lương của mình đóng bảo hiểm thất nghiệp được dựa.
  Quỹ Dự phòng cấp mất việc Bồi dưỡng
  Một công ty được yêu cầu phải đặt 1-3% của tổng số tiền lương được trả vào Quỹ Trợ cấp thôi việc. Khi một nhân viên bị mất việc của mình do cơ cấu lại hoặc tiến bộ công nghệ ảnh hưởng đến một công ty, sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo lại người lao động. Nếu một công việc mới không thể được tạo ra, người lao động được hưởng lương thôi việc của một tháng lương cho mỗi việc làm trong năm, với ít nhất hai tháng lương như vậy đảm bảo. • BNG.jpg

 • BKHDT.jpg

 • BCT.png

    Về đầu trang