Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Đăng nhập
| English

 • QUY ĐỊNH VỀ ĐẤT
  ĐAI​

  1. Quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  sở hữu tư nhân đất không được phép ở Việt Nam và những người nắm giữ tất cả các quyền sở hữu với nhà nước như các quản trị viên. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cho phép quyền sở hữu quyền sử dụng đất. Quyền này được gọi là quyền sử dụng đất ( "QSDĐ"). Quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư nước ngoài cho phép các chức danh để tiến hành các giao dịch bất động sản, bao gồm các khoản thế chấp.
  Có ba chế độ chính cho các nhà đầu tư để có được quyền sử dụng đất từ ​​Hoa:
  • Phân bổ: Nhà nước có thể phân bổ quyền sử dụng đất bằng quyết định hành chính để chỉ các tổ chức quốc gia. Quyền sử dụng đất được phân bổ có thể phải chịu một khoản phí sử dụng đất hay không, tùy thuộc vào các trường hợp.
  • Công nhận: Nhà nước có thể "công nhận" quyền sử dụng đất chỉ thực thể quốc gia, trong trường hợp không có lệ phí được áp dụng.
  • Cho thuê: Nhà nước có thể cho thuê quyền sử dụng đất trên cơ sở một hợp đồng để cả hai thực thể trong và ngoài nước. Quyền sử dụng đất thuê phải chịu thêm tiền sử dụng đất và có hình thức duy nhất của quyền sở hữu đất đai có sẵn cho người nước ngoài.
  nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có được quyền sử dụng đất (a) bằng cách của một JVC mà một đối tác địa phương Việt Nam đóng góp quyền sử dụng đất để góp vốn, hoặc (b) bằng cách cho thuê đất trực tiếp từ bên cho thuê được phép nhất định như Nhà nước.
  2. Đất thuê
  Một nhà đầu tư nước ngoài được thuê đất trực tiếp từ Chính phủ sau khi ông / bà đang thành lập một FIC ở Việt Nam.
  Bên cho thuê được phép thuê đất để FICs
  Trước đây, FICs ở Việt Nam chỉ có thể cho thuê đất từ ​​Chính phủ hoặc cho thuê lại đất từ ​​một nhà phát triển cơ sở hạ tầng. Ngoài các bên cho thuê, Luật Đất đai hiện hành đã cho phép FICs, được thành lập bởi các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cho thuê đất:
  • Các tổ chức kinh tế Việt Nam (bao gồm cả công ty nhà nước), các công ty cổ phần tư nhân và các công ty trách nhiệm hữu hạn;
  • Công dân Việt Nam ở nước ngoài; hoặc là
  • một FIC hiện mà thuê đất của Chính phủ và phát triển cơ sở hạ tầng trên đất, miễn là FIC hiện này đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đất.
  Luật Đất đai chỉ cho phép bên cho thuê đã thu được đất theo chế độ "phân bổ" (như trái ngược với đất "cho thuê" chế độ) cho thuê đất của mình để FICs. Có một ngoại lệ nơi có đất thu được do bên cho thuê theo chế độ "cho thuê" có thể được cho thuê lại để FICs là khi:
  • Đảng Việt đã cho thuê đất có liên quan trước ngày có hiệu lực của Luật Đất đai hiện hành, tức là, ngày 01 tháng bảy 2004;
  • hợp đồng thuê đất đã được trả trước đầy đủ cho toàn bộ hoặc phần lớn thời gian thuê và thời hạn trả trước còn lại ít nhất là 05 năm.
  Đóng góp đất của Bên địa phương để liên doanh
  Đó là một vấn đề của thực tế mà liên doanh tại Việt Nam có các đối tác địa phương đóng góp phần của mình vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. Trong trường hợp này, thanh toán đất đối tác địa phương không được lấy trực tiếp từ ngân sách Nhà nước.
  Theo Luật Đất đai, các Bên Việt Nam trong liên doanh có thể góp vốn dưới hình thức của quyền sử dụng đất chỉ sau khi nó đã nhận được một vùng đất "phân bổ", chứ không phải là một vùng đất "cho thuê", và nơi thanh toán đầy đủ cho đất "phân bổ" đã được thực hiện. Trường hợp thanh toán phí sử dụng đất được hoãn, sự đóng góp của các quyền sử dụng đất vào các dự án đầu tư nước ngoài vẫn còn cho phép như xa như việc hoãn được phép bằng văn bản của Ủy ban nhân dân có liên quan.
  Có một ngoại lệ theo Luật Đất mà bên Việt Nam mà "thuê" đất của Chính phủ có thể làm cho đóng góp của nó trong các hình thức của quyền sử dụng đất để liên doanh. Ngoại lệ này đòi hỏi phải có hai điều kiện như đã giải thích ở trên để được hài lòng.
  Sau khi liên doanh được thành lập như là một kết quả của việc phát hành giấy chứng nhận đầu tư do Cơ quan cấp phép, GCNQSDĐ sẽ được cấp và trong tên của các liên doanh.
  Thời hạn thuê
  Thời hạn thuê phải phù hợp với thời hạn của dự án đã được phê duyệt với điều kiện là nó không được vượt quá 50 năm hoặc trong một số trường hợp đặc biệt, 70 năm.
  Việc gia hạn thời hạn thuê có thể được phép của Chính phủ khi hết thời hạn nếu bên thuê muốn tiếp tục sử dụng đất, quy định rằng:
  • bên thuê đã tuân thủ các quy định đất đai trong thời gian sử dụng của nó;
  • việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đất đã được phê duyệt.
  nhà đầu tư nước ngoài muốn gia hạn hợp đồng thuê của họ phải được sự chấp thuận để làm như vậy. nhà đầu tư nước ngoài phải xin gia hạn 06 tháng trước khi hết thời hạn quyền sử dụng đất của họ và bao gồm trong các ứng dụng của họ một kế hoạch sản xuất kinh doanh được sửa đổi theo thẩm quyền phê duyệt.
  Quyền của nhà đầu tư nước ngoài với đất thuê
  Các quyền sử dụng đất của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ thay đổi tùy thuộc vào sự sắp xếp thanh toán tiền thuê đất. Trường hợp đất đang cho thuê từ Chính phủ, Luật Đất đai chiêm ngắm hai sắp xếp trả tiền thuê đất:
  • Thanh toán tiền thuê hàng năm ( "Bố trí hàng năm");
  • một lần thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn cho thuê ( "Một-off sắp xếp").
  Theo một hợp đồng thuê đất đối với Thỏa thuận hàng năm, FIC có thể sử dụng đất mà thôi và không được chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp quyền sử dụng đất.
  Ngoài các quyền sử dụng đất được quy định dưới chế độ Bố trí hàng năm, FICs áp dụng chế độ One-off sắp xếp có quyền bổ sung như sau:
  • quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nhà đầu tư nước ngoài với Bố trí hàng năm chỉ được chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất);
  • quyền cho thuê lại đất và tài sản gắn liền với đất;
  • quyền đóng góp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là thủ đô của liên doanh;
  • quyền thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản cho các tổ chức tín dụng ở Việt Nam trong suốt thời hạn của hợp đồng thuê.
  3. Ưu đãi tiền thuê đất
  Đất và mặt nước được miễn tiền thuê và giảm áp dụng cho một số dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện nhất định như đầu tư trong lĩnh vực khuyến khích hoặc một số lĩnh vực kinh doanh và / hoặc vị trí địa lý khuyến khích. FICs và bên nước ngoài hợp đồng BCC có thể thưởng thức miễn giảm tiền thuê đất, mặt nước giữa 03 năm với thời gian hoạt động toàn bộ, giảm tiền thuê đất, mặt nước trong một số trường hợp.
  miễn giảm tiền thuê đất, mặt nước và giảm
  4. Giá đất
  Giá đất được xác định theo ba cách:
  (I) do Uỷ ban nhân dân có liên quan;
  (Ii) thông qua bán đấu giá; hoặc là
  (Iii) của người sử dụng đất khi chuyển giao / cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất của, hoặc góp quyền sử dụng đất làm vốn.
  Chính phủ xác định giá đất dựa trên giá trị thực tế của đất trong những trường hợp bình thường. Nếu có một sự khác biệt lớn giữa các tính toán của họ so với giá thị trường, Chính phủ phải điều chỉnh giá. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá đất chính thức cho từng loại đất cụ thể vào ngày đầu tiên của tháng Giêng hàng năm. Giá đất chính thức không phải là cao hơn 20% so với giá tối đa hoặc thấp hơn mức giá tối thiểu của khung giá đất do Chính phủ 20%.
  5. Cho thuê tài sản thương mại
  Là một thay thế để thuê một mảnh đất, dịch vụ hay công ty phần mềm có thể xem xét cho thuê văn phòng tại một tòa nhà thương mại. Thủ tục cho thuê một văn phòng như là tương đối đơn giản và không phải chịu bất kỳ sự chấp thuận của chính quyền Việt Nam.
  Một lựa chọn khác là để thuê một văn phòng hoặc nhà máy từ một công ty nằm trong KCN hoặc KCX.
  6. Giải phóng mặt bằng
  Theo Luật Đất đai, các tổ chức và cá nhân nước ngoài và đầu tư Việt ở nước ngoài tại Việt Nam không cần phải trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân. Tuy nhiên, nếu những đã được trả trước, nó sẽ được trừ vào tiền thuê có liên quan.
  Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng và bồi thường cho người sử dụng đất phải di dời khi việc thu hồi đất để sử dụng bởi các tổ chức và cá nhân nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài. nhà đầu tư nước ngoài có thể nhập cuộc đàm phán trực tiếp với người sử dụng đất hiện hành liên quan đến giải phóng mặt bằng và đền bù.
  7. Bán căn hộ
  Theo luật, người mua tiềm năng của các dự án bất động sản bao gồm những điều sau đây:
  (A) các cá nhân và tổ chức Việt địa phương;
  (B) Việt cư ở nước ngoài đáp ứng các yêu cầu pháp lý theo luật pháp để mua căn hộ / nhà ở tại Việt Nam;
  (C) các cá nhân và các công ty nước ngoài cũng được phép mua căn hộ từ dự án nhà ở tại Việt Nam. Các hạng mục của người nước ngoài được phép mua căn hộ tại Việt Nam như sau:
  (I) người nước ngoài có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam hoặc đang nắm giữ vị trí quản lý tại một công ty hoạt động tại Việt Nam;
  (Ii) người nước ngoài đã góp phần để Việt Nam và đóng góp đó đã được công nhận bởi các Tổng thống, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam;
  (Iii) người nước ngoài có trình độ đại học hoặc trình độ học vấn cao hơn và hiện đang làm việc trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, và những người có kiến ​​thức đặc biệt mà Việt Nam cần;
  (Iv) người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam;
  (V) công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam mà không phải là một công ty kinh doanh bất động sản và có nhu cầu về nơi ăn nghỉ ở cho nhân viên của mình.
  cá nhân nước ngoài được sở hữu căn hộ có thời hạn tối đa là 50 năm và công ty nước ngoài được phép căn hộ riêng cho một hạn bằng thời hạn ghi trong giấy chứng nhận đầu tư.
  8. Cho thuê nhà ở của người nước ngoài
  Hiện nay, không phải tất cả người nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài vào Việt Nam được quyền thuê nhà ở hoặc căn hộ. Theo Luật Nhà ở, chỉ sau có đủ điều kiện để thuê nhà ở tại Việt Nam:
  (A) Tổ chức, cá nhân được phép vào Việt Nam trong thời gian ít nhất là 03 tháng liên tiếp nước ngoài;
  (B) Việt Nam định cư ở nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam và có nhu cầu thuê nhà ở.

 • BNG.jpg

 • BKHDT.jpg

 • BCT.png

    Về đầu trang