​Đại sứ quán công khai bản án sơ thẩm số 2547/2023/TLST-HNGĐ ngày 6/12/2023 xử ly hôn giữa bà Trương Ngọc Hoan (nguyên đơn) và ông Phu Vày Phúc (bị đơn)  của Tòa án nhân dân thành phố HCM.CCF_000148-đã gộp.pdf

Đề nghị ông Phu Vày Phúc sinh năm 1986 ở Cavelandia Rd Binakayan Kawit Cavite 4104, PLP đến nhận hồ sơ trên tại Đại sứ quán trong vòng 30 ngày kể từ khi thông tin được đăng tải trên cổng thông tin điện tử ĐSQ.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​