Thực hiện Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) ngày 19/2/24, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tổ chức Hội nghị "Tuyên truyền, phố biến nội dung liên quan đến người VIệt Nam định cư ở nước ngoài trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản" từ ngày 15.00-16.30 ngày 26/3/24 (giờ VN) theo hình thức trực tuyến (Zoom).

ĐSQ chân trọng kính mời bà con tại Philippines quan tâm, có thể đăng ký với ĐSQ tại Phòng Lãnh sự các chiều thứ 2,4,6 từ 14-24/3/24 hoặc qua hộp thư lãnh sự ĐSQ để tham dự Hội nghị. 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​