​​​​Trong cuộc Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra ngày 25/4/2024, khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam đối với việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ trong những năm qua. Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không chỉ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, mà còn vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam, không làm phức tạp thêm tình hình, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, trật tự ở khu vực Biển Đông.​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​