​Theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải Phi-líp-pin, từ ngày 15/8/2020, mọi người phải đeo kính chống giọt bắn (face shield) khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng.


viber_image_2020-08-14_14-25-25.jpg  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​