​Trong cuộc Họp báo định kỳ lần thứ 6 diễn ra vào ngày 11/4/2024, khi được hỏi về quan điểm của Việt Nam về việc một số nước đã tiến hành diễn tập trên Biển Đông trong thời gian gần sát nhau, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Biển Đông là một trong những vùng biển quan trọng trong khu vực. Do đó, việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) là mục tiêu, lợi ích và trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia.

Việt Nam đề nghị hoạt động của các bên ở Biển Đông cần phải được tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982 và đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu trên.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​