​Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong khu vực và trên thế giới, nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch ở trong nước, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới đối với người tại các Cửa khẩu chính, Cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào. Việc tạm dừng nêu trên được áp dụng từ 00:00 ngày 01 tháng 04 năm 2020.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​