​​​​​​​​Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin:
Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo, Malate, Manila, Philippines
Điện thoại tổng đài: +63-2-5252837, máy lẻ 119; +63-2-5216843​
Số bộ phận lãnh sự (visa, hộ chiếu, BHCD): +63-2-5240364; +63-2-5252837 (lẻ:109)​.
Fax: +63-2-5260472
Email: vnembph@yahoo.com​;
Điện thoại liên quan đến công tác bảo hộ công dân: +63 28 5240364
Email: lanhsuplp@gmail.com
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​