​​​Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin:
Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo, Malate, Manila, Philippines
Điện thoại: +63-2-5216843, máy lẻ 101
Fax: +63-2-5260472
Email: vnembph@yahoo.com​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​