• THỜI GIAN LÀM VIỆC

  Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00-17:00

  CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2020

  Tháng 1
  - Thứ Tư, ngày 01 tháng 01 năm 2020; Từ thứ Năm, ngày 23 tháng 01 cho đến hết thứ Tư, ngày 29 tháng 01 năm 2020 (nghỉ Tết âm lịch)​

  ​Tháng 4

  - Thứ Hai, ngày 2 tháng 4 năm 2020 (Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch​)

  - Thứ Năm, ngày 30 tháng 4 năm 2020 (Ngày Thống nhất đất nước)

  Tháng 5

  Thứ Sáu, ngày 01 tháng 5 năm 2020 (Ngày Quốc tế Lao động)

  Tháng 9

  Thứ Tư, ngày 2 tháng 9 năm 2020 (Ngày Quốc khánh Việt Nam)​

 • TỪ NGÀY 1/2/2020, ​THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LÃNH SỰ:

 • - Từ 02.00-05.00 pm, t​hứ 2, 4, 6: Nhận và trả hồ sơ lãnh sự.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​