Danh sách cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines

(Cập nhật ngày 17/10/2017)

Văn phòng Sứ quán​

1. Ông LÝ QUỐC TUẤN
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền
Điện thoại: +63-2-521-6843, máy lẻ 101
Fax: +63-2- 526-0472
Email: vnembph@yahoo.com
 
2. Ông ĐINH HỮU PHÚC
Bí thư thứ nhất (Lãnh sự)
Điện thoại: +63-2-524-0364; +63-2-521-6843, máy lẻ 109
Email: adoc670@gmail.com
 
3. Ông NGUYỄN ANH DŨNG
Bí thư thứ hai (Thư ký Đại sứ, Quản trị)
Điện thoại: +63-2- 521-6843, máy lẻ 101
Fax: +63-2-526-0472
Email: vnembph@yahoo.com
 
4. Ông NGÔ TUẤN ANH
Bí thư thứ hai (Chính trị, Đa phương)
Điện thoại: +63-2-525-2837
Email: ngoanh.mofa@gmail.com
 
5. Ông NGUYỄN TUẤN LINH
Bí thư thứ hai (Văn hoá, Báo chí, Giáo dục)
Điện thoại: +63-2-254-3862
Email: linhnguyen.plp@gmail.com
 
6. Ông VŨ QUANG MINH
Bí thư thứ ba (Kinh tế, Kế toán)
Điện thoại: +63-2-536-5631
Email: minhdenkiev@gmail.com
 
7. Bà NGUYỄN HỒNG HẠNH
Tùy viên
Điện thoại: +63-2-521-2844
Email: hanh.nguyen.mofa@gmail.com
 ​
 
Văn phòng Tùy viên Quốc phòng
 
1. Đại tá NGUYỄN VĂN HÙNG
Tùy viên Quốc phòng
Email: vndaplp@gmail.com
 
2. Thiếu tá PHẠM THANH TRÀ
Phó Tùy viên Quốc phòng
Fax: +63-2- 528-4076
Email: atdao2014@yahoo.com
 

Văn phòng Thương vụ
 
Bà VŨ VIỆT NGA
Tham tán Thương mại
Điện thoại: +63-2-404-3659
Fax: +63-2-404-3661
Email: ngavuv@moit.gov.vn; ph@moit.gov.vn


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​